Zabavené nálepky

13.07.2017 11:48

    V minulosti jsme se již setkali s významnou vlastností zápalkových nálepek. Především v oblasti reklamy různých výrobků a propagace  od dobročinných spolků až po  významné kulturní i politické osobnosti. 

    Publikace Zbyňka Borovky "ZABAVENÉ ZÁPALKY" nás seznámí s historií zápalek, které se dostaly do rozporu s politikou c. k. Rakouska-Uherska. Více se dozvíte ve vlastní publikaci, kterou vydal ČFS ve spolupráci s Klubem filumenistů České Budějovice v roce 2008.

LuT