Výstavka zápalkových krabiček a beseda v DS Centrin CZ s.r.o k 175. výročí vzniku české zápalky

22.11.2015 21:54

V pátek, 31. října 2014 proběhla beseda o sirkách pro seniory DS Centrin ve Zruči nad Sázavou. 
Odkaz na web: www.centrin.cz. 
Setkání se uskutečnilo v aktivizační místnosti, kde jsou denně připravované zajímavé činnosti pro klienty domova. Dá se říci, že vše vzniklo zcela náhodou už v letních měsících, kdy aktivizační pracovnice přišli s myšlenkou a otázkou. "Proč nezkusit připravit přednášku o zápalkách a jejich historii?" Vzhledem k velkému vytížení pracovníků byl projekt odložen právě na den podzimního měsíce. A to se vyplatilo, protože jsme besedu mohli posunout ještě o trochu dál a to také díky neuvěřitelnému 175. výročí vzniku sušického sirkařství.
O co šlo? Nejprve je nutné zmínit, že vše bylo improvizované. Nikdo z nás nevěděl, co očekávat. Program měl zajistit zábavu, ale i dozvědět se něco nového z oblasti českého sirkařství. K vidění byla výstavka zápalkových krabiček doprovázená komentářem a besedou s publikem. Výstava zápalek byla vytvořena podle pomyslné časové osy. Setříděno chronologicky od vývoje české zápalky s motivy nálepek určené pro domácí trh, oživeno českým exportem a okořeněno zahraničními položkami. Dalším obohacením byla ukázka dvou starých snímků z výroby zápalek v Sušici.
Závěrečné poděkování patří paní ředitelce s rodinou v DS. Dále celému kolektivu aktivizační terapie a samozřejmě věrným posluchačům, bez nich by jen těžko tento projekt mohl být realizován. V jejich kolektivu jsem strávil zajímavé a příjemné chvíle.
Mirek Paštika