Výlepní listy pro katalog domácích ZN 1918-1945

29.09.2019 12:35

Vážené sběratelky a sběratelé,
tak jak bylo avizováno v letošních časopisech Filumenie, VV ČFS připravil, spolu se zpracovateli nového katalogu Československých zápalkových nálepek pro domácí trh 1918 – 1945, také výlepní listy. Tyto jsou zpřístupněny ke stažení všem sběratelům na webových stránkách svazu www.filumenie.com v sekci  „Vydání ČFS“.
Jelikož se ale žádná práce neudělá sama, tak bychom byli velice rádi, aby každý sběratel, který si listy stáhne, zaslal na bankovní účet svazu malý příspěvek ve výši 50,- Kč. Tato částka bude sloužit k pokrytí alespoň části nákladů a současně ji bereme jako symbolické poděkování autorům za jejich úsilí a také jako vyjádření podpory pro další práci svazu.
S tímto apelem na slušnost a poctivost sběratelů provede VV ČFS před koncem roku vyhodnocení, jaká částka se za výlepní listy vybrala. Tuto informaci pak zveřejníme v časopise Filumenie č. 4/2019, případně č. 1/2020.  Věřím, že sami usoudíte, že částka 50 Kč je v porovnání se stovkami hodin, které autor strávil nad těmito listy, zcela zanedbatelná.
Částku 50,- Kč za jedno stažení výlepních listů uhraďte na účet svazu č. 125745399/0800 s variabilním symbolem: 50. Dobrovolný příspěvek je případně možné osobně zaplatit na příštím setkání sběratelů v Praze u svazového pokladníka nebo případně prostřednictvím vašeho zmocněnce.
Děkuji předem všem poctivým sběratelům
Za VV ČFS Martin Frantes