Výkonný výbor ČFS

02.07.2016 16:09

Pro další čtyřleté období bude pracovat VV v tomto složení:

 

 • Martin Frantes – předseda
 • Ivo Šeberle – místopředseda a katalogizace
 • JUDr. Jaroslav Čapský –  ekonomický úsek a členská evidence
 • Jan Nedoluha – oblastní zmocněnci
 • Ing. Milan Tomášek  – finanční úsek
   
 • Poradce VV ČFS - Josef Lux
 • Kontrolní a revizní komise:
  • Jindřich Jelínek – předseda RK
  • Pavel Špaček – člen RK