Upozornění pro členy ČFS !!!

28.11.2015 11:33

Některým našim členům Českého filumenistického svazu se v letošním roce naplnily prostory k vylepení  členských známek v jejich členském průkazu. Pokud jste tuto skutečnost zaznamenali, VV ČFS je připraven k obnově Vašeho členského průkazu se zachováním všech údajů počítačovým tiskem.

V těchto případech oznamte, pro Vás nejdostupnější formou komunikace, své údaje. Váš oblastní zmocněnec ČFS, Vám  nový průkaz, nejrychlejší příležitostnou cestou postoupí. 

Pro vystavení nového členského průkazu je třeba uvést  :

- příjmení a jméno,
- celé datum narození, 
- členské číslo a celé datum od kdy jste členem ČFS

 

Tyto údaje sdělte na adresu:
Jaroslav  Č a p s k ý
Lohenice 88, 535 01 Přelouč
tel.: 602 135 549
email:  jaroslav.capsky@cmail.cz