Tajemství výroby se v sirkárně dědilo ....

28.08.2019 23:42

Český rozhlas odvysílal pořad k historii sirkařství v Sušici.

Tady je odkaz na celý článek a poslech audio článku.

https://dvojka.rozhlas.cz/solo-susice-tajemstvi-vyroby-se-v-sirkarne-dedilo-z-otce-na-syna-za-know-how-ale-8037752

Zprávu zaslal sběratel p. Milan Tomášek.

LuT