Smutná zpráva

31.12.2020 17:51

    Pro všechny naše členy máme na konci roku 2020 jednu velmi smutnou zprávu. Dne 29. 12. 2020 nás po dlouhé nemoci opustil náš kamarád, kolega, sběratel, svazový zmocněnec a dlouholetý člen VV ČFS, pan  Dr. Jaroslav Ćapský
    Byl to velice obětavý člověk, který většinu svého volného času věnoval právě ostatním členům svazu při uspokojování jejich přání a požadavků. Členem výkonného výboru ČFS byl téměř 25 let, kde mimo jiné dlouhodobě vedl pro svaz členskou evidenci.

Jardo, budeme na tebe vzpomínat! Čest Tvojí  památce!

Za VV ČFS Martin Frantes – předseda