Sirky od hasičů ze Škvorce.

24.01.2021 10:12

    Začátkem roku jsem získal zápalkovou krabičku s fotografií hasičského auta. Začal jsem zjišťovat původ krabičky a k údivu jsem byl informován, že krabička je ze sousedícího městyse Škvorec v okrese Praha-východ.
Po krátkých a neucelených informacích jsem nakonec obdržel vyčerpávající zprávu:
    Zápalky nechal vyrobit sbor dobrovolných hasičů Škvorec pro občany obce jako PF 2021. Obrázky nafotil pan Radek Pohnán za místním špejcharem. Samolepky byly vyrobeny v tiskárně firmou ON tisk, s.r.o. v počtu 250 ks od každého obrázku, celkem tedy 1 000 ks. Na obrázcích jsou výjezdová vozidla místní hasičské jednotky. - CAS 30 Tatra 815 Terno 6x6 S2VH 8 500/540 (světle oranžová), CAS 24 Tatra 4x4 S3Z 20500/400 (tmavě červená) a dopravní automobil Volkswagen Transporter T5 DA-L2Z.. Na poslední fotografii jsou všechna tři vozidla pohromadě. Samolepky ručně lepili na krabičky bezpečnostních zápalek SOLO škvorečtí hasiči. Obrázek na obálky, ve kterých se zápalky roznášely po obci, nakreslil uznávaný velitel sboru pan Jiří Brich.

    Bohužel pro tematické sběratele jsou samolepící nálepky pro malý počet zhotovených výtisků nedostupné. Tak aspoň ve vyobrazení.

Jindřich Jelínek