Seriál o starých sirkárnách

27.01.2016 17:58

Seriál o starých sirkárnách, od autora Jaromíra Jindry, začínáme dnes zveřejňovat na našich stránkách. 

Jednotlivé části SBORNÍKU  a související SEZNAMY klasických zápalkových nálepek, budou s časovým odstupem od vydání, publikovány v rubrice o historii sirkařství. 

Odběratelé elektronické formy Jihočeského Filumenisty, ho již jako přílohu obdrželi vzápětí po doručení prvního čísla časopisu.

Jak sám autor uvádí, jedná o údaje z filumenistického archivu, který budoval celý "sběratelský život". Bližší informace najdete v úvodu první části SBORNÍKU.