Sběratelské ZN Austrie Zá-palka - oprava

06.03.2020 20:01

Pozorným čtenářům a sběratelům jistě neuniklo, že na vyobrazené šestice č.11 ve FILUMENII č. 4/2019 na str. 342, je chyba.

Zapátral jsem po její příčině. Je známo, že některé z těchto šestic vydaných za Rakouska-Uherska v letech 1904-1914 s textem "Made in Austria", byly vydány i později po r.1918 s textem "Made in Czechoslovakia" (viz Sběratelská série č.55 - "šestibloky" vydaná ČFS v r.2016).

Stalo se, že zpracovatel-litograf, neznalý filumenista vybral z množství dodaných nálepek jako podklad pro tisk tu nálepku s nejkvalitnějším obrázkem aniž si všímal textu na ní. Jak a proč se dostala do podkladů tato prvorepubliková nálepka mezi nálepky "Austrií" jsem nezjistil. Ani při další kontrole před tiskem si nikdo z nás tohoto omylu nevšiml.
Opět se potvrdilo, že tiskařský šotek nikdy nespí.
A další nešťastnou shodou okolností vybral ke zveřejnění, zpracovatel článku pro "FILUMENII" i webu ČFS p. Pavel Filipi, právě tuto sérii č.11 z doposud 31.sérií již vydaných. Prostě ne vždy třináctka je nešťastným číslem.
        Přijměte prosím naši omluvu a všem, kterým již byla distribuována ta chybná nálepka bude samozřejmě bezplatně co nejdříve vyměněna za správnou.
Za f. Zá-palka - Ing Karel Palka.

Pro zvětšení 6tky klikněte na obrázek.

LuT