Sběratelské série z jihu Čech

23.03.2016 17:28

    Klub filumenistů v Českých Budějovicích zanedlouho naváže na tradici reklamních zápalkových nálepek vydávaných agenturou Prosperita a začne pro české a slovenské filumenisty připravovat 

S B Ě R A T E L S K É   S É R I E.
Najdete v nich sběratelsky zajímavé námětové soubory (mj. pokračování oblíbené emise městských znaků). Každá kolekce bude obsahovat 32 nálepek a jednotlivé série budou číslované; již v dubnu budeme rozesílat první čtyři sady, obsahující série:
- Městské znaky /1 (32 ks), 
- Prvomájové plakáty (10 ks),
- Josef Mánes (10 ks),
- Květomluva (6 ks),
- Filmové plakáty /1 (6 ks),
- Městské znaky /2 (32 ks),
- Československá letadla /1 (10 ks),
- Filmové plakáty /2 (12ks) a Vojtěch Hynais (10 ks).

Objedávejte již dnes klasickou poštou: Josef Kratochvíl, Sokolská 951/61, 370 05 Čes. Budějovice
e-mailem: jindrajaromir@seznam.cz
Cena jedné dvaatřicetikusové sady je stanovena na 35 Kč + poštovné!

    Počátkem dubna budou rozesílány první čtyři sady. Objednávku učiňte prosím urychleně, protože vytištěn bude pouze takový počet sérií, který bude vycházet z počtu přihlášených odběratelů a na pozdější objednávky nebudeme moci brát zřetel (dotisk nebude možný)!

Ukázka 4. emise v PDF