Sběratel p. Josef Kokstein

26.03.2021 09:00

    Vážené sběratelky a sběratelé,
bohužel nám dorazila špatná zpráva. Dne 24. 3. 2021 zemřel ve věku 78 let pan Josef Kokstein. Známý sběratel, spolupracovník našeho svazu a bývalý člen výkonného výboru, ale především velký odborník na zápalkové nálepky, který se podílel i na přípravě řady katalogů. Rozloučení dne 30. 3. 2021 bude bez účasti veřejnosti, takže si jen každý sám v tento den můžeme zavzpomínat na tuto výraznou osobnost české filumenie.

Čest jeho památce
VV ČFS