Revizní zpráva 2014

21.02.2015 13:38

Zpráva o revizi hospodaření Českého filumenistického svazu v období 1.1.2014–31.12.2014
Revizní skupina ČFS pracující ve složení Frantes Martin a Špaček Pavel zpracovala Revizní zprávu za rok 2014.