Pravěká fauna a flóra - Prvohory 2

07.10.2016 15:28
Další ukázky nálepek jsou opět z vodního prostředí, které vytvářelo příhodné podmínky pro život a chranilo organismy před nepohodou na souši.
 
ZN č. 1894 Prvohory - silur. Hlavonožec. 4

Hlavonožci, jsou významnou skupinou měkkýšů s vnější nebo vnitřní vápnitou schránkou i bez ní. Žijí výhradně v moři, kde buď plavou nebo lezou po dně. Loděnkovití, žijící od kambria dodnes, měli přímé, zakřivené nebo stočené schránky s jednoduchými přepážkami (neboli septy), oddělujícími starší, již neobývané komůrky; uprostřed schránky probíhal tzv. sifon. V Barrandienu tvoří tzv. ortocerové vápence. Mezi další zástupce patří v triasu amonité s nápadně členěnými švy a belemniti. Žili od karbonu do křídy.
Na nálepce je zobrazen dravý hlavonožec Orthoceras.

 

ZN č. 1895 Prvohory - silur. Praobratlovec. 5
Cephalaspis, tento bezčelistnatec se objevil až na samém konci siluru. Stejně, jako jeho příbuzní, i on pouze nasával řasy přes otvory v lebce, ale čelistmi vybaven nebyl. Povrch těla tvoří kožní pancíř i šupiny. Obýval sladké i slané vody. Dorůstal většinou 30 cm, ojediněle do 1,5 metru. Hlava Cephalaspise byla poměrně těžká, velká a tvrdá. Známy jsou čtyři druhy.

 

ZN č. 1896  Prvohory - devon. Praryba. 6
Praryba Pterichthyodes
Pterichthyodes žila ve sladkých vodách a nebyla zvlášť dobrým plavcem. Žila spíše při dně, od kterého se odrážela předními končetinami a pomalu těžkopádně plavala pohybem ocasu, celková délka těla 20 cm. Živila se různými bezobratlými a snad i měkkými částmi vodních rostlin.
Tento tvor měl mohutný klenutý pancíř z velkých desek. Pancíř byl celistvý, takže hlava nebyla pohyblivá. Ústa byla posunutá na přední stranu hlavy a vyzbrojená pravými čelistmi. Očnice byly blízko sebe na hřbetní straně hlavy. Za hlavou byly tyčinkovité párové končetiny, které odpovídají párovým prsním ploutvím. Proti jiným druhům pancířnatých nepřesahovali tyto končetiny hrudní pancíř a byly poměrně silné. Ocasní část byla pokryta okrouhlými šupinami.

Luděk Trejbal

 

Pravěká fauna a flóra - Úvod
1. část - Prvohory 1
3. část - Prvohory 3