Kdo pomůže s přípravou vydání sběratelských nálepek pro rok 2019 a následující?

11.11.2017 11:37

Vážení členové svazu, sběratelé a sběratelky,
    je zbytečné dokola opakovat problémy, se kterými se potýká sběratelství obecně a samozřejmě tak i naše filumenie. Přesto jsem byl velice příjemně překvapen, když jsme v předchozím období hledali nové zmocněnce, že se nám přihlásilo hned několik zájemců. Beru to jako jasný signál, že ne všem sběratelům je lhostejné, jestli náš svaz bude fungovat i do budoucna, že se pořád najdou kolegové ochotní obětovat svůj volný čas pro práci pro ostatní, že se pořád máme možnost opřít o solidní členskou základnu. Proto si dovolím udělat další výzvu a věřím, že se opět ozve pár lidí, kteří nám pomohou.
    ČFS vydává sběratelské nálepky, jejichž přípravou byl dosud pověřen pan Josef Lux. Ten svoji dobrou práci odvede ještě v roce 2018, ale pro přípravu vydání na rok 2019 již teď musíme hledat nového člověka, který by byl ochoten spolupracovat, jako vedoucí týmu přípravy sběratelských vydání, protože každé vydání se musí připravit s dostatečným časovým předstihem a témata se vybírají cca 1 rok dopředu, tak aby bylo dost času na zajištění podkladů (především kvalitní skeny originálních nálepek).
Co to vlastně obnáší:
- výběr zajímavých témat a příprava podkladů pro 4-5 vydání za rok,
- zajištění grafické úpravy, pokud bude nutná
- zajištění tisku a příprava distribuce nálepek pro svazové zmocněnce
   
Za to vše pak bude dostávat alespoň malou finanční odměnu. Ale hlavně jde o to, aby měl chuť a radost z práce s nálepkami. Se vším ostatním už mu pomohou ostatní členové výboru nebo další sběratelé.
 
Chtěl bych tedy touto cestou vyzvat případné zájemce, aby se ozvali buď na svazový email: ceskafilumenie@post.cz, nebo se telefonicky spojili s předsedou svazu Martinem Frantesem.
 
Děkuji předem za ochotu a pomoc
 
  Milan Tomášek – člen VV ČFS