Příprava nového katalogu Filumenistických aršíků - výzva sběratelům

13.05.2017 18:46

VV ČFS připravuje k  50. výročí založení svazu nový katalog Filumenistických aršíků.  Nové zpracování v sobě zahrne přepracování  již vydaných katalogů, včetně oprav chyb a doplnění o dosud nekatalogizované položky, včetně aršíků vydaných až do konce r.2017.
Tímto vyzýváme všechny sběratele, aby se aktivně zapojili a byli takzvaně součástí autorského kolektivu - pokud někdo z Vás má aršík, o kterém si myslí, že by měl být zařazen do nového katalogu, neváhejte se podělit s touto informací se členy VV ČFS, nebo předejte informaci svému svazovému zmocněnci, nebo ještě lépe zašlete sken aršíku s jeho krátkým popisem na e-mail: ceskafilumenie@email.cz
Za spolupráci děkuje VV ČFS.