Příklad hodný následování - aktualizováno 3

27.05.2021 18:00

      Ještě jsme se ani nevzpamatovali z příjemného „šoku“, kdy nám vloni věnoval velkou částku peněz zahraniční sběratel pan Emerson Chan, a už se objevilo další milé překvapení, ale tentokrát tuzemské!

    Z Ostravy - Poruby nám přišla zpráva, že pan Bohuslav Zelinka zasílá částku 1.000 Kč na podporu našeho svazu. Pan Zelinka byl od roku 1990 členem Výkonného výboru ČFS a aktivně pracoval pro svaz až do roku 2005. Zná tedy dobře složitou situaci a potřeby naší organizace, a tak můžeme jen doufat, že se jeho vstřícný přístup stane krásným příkladem i pro ostatní sběratele.
Vážený pane Zelinko, mockrát Vám děkujeme a věříme, že toto krásné gesto nezůstane osamocené a přidá se k němu řada dalších.
Za VV ČFS, Milan Tomášek


    Zpravodaj už byl skoro hotový, když jsme se, v reakci na zveřejnění informace o daru na našem webu, dozvěděli další skvělou zprávu. Bývalý oblastní zmocněnec  a dlouholetý člen svazu, pan Ing. Otto Berka se kolegou z Ostravy „nenechal zahanbit“ a na účet svazu poslal úžasnou částku 2000 Kč.
    A jako třetí vzápětí zareagoval známý sběratel pan Vladimír Gajdoš, který poslal na účet svazu dobrovolný příspěvek ve výši 1000 Kč. Ještě se ozvali další sběratelé, kteří také přislíbili přispět, takže ve Filumenii 3/2021 vás budeme informovat, kolik peněz náš svaz získal a jak s tímto nečekaným a skvělým darem naloží.
Mockrát vám pánové děkujeme nejen za příspěvek, ale hlavně za skvělý příklad!
Za celý VV, ale také za celý svaz, děkuje Milan Tomášek

 

Rád zveřejňuji další finanční dar, který zaslal pan Tomáš Tyroler ve výši  3 000,- Kč.  Je evidentní, že stav a perspektiva našeho spolku není sběratelům  lhostejná.
Děkujeme.

 

K současným dárcům se připojuje sběratel pan František Neubauer. Na účet ČFS zaslal symbolických 1 111,- Kč.

Děkujeme.

LuT