Pravěká fauna a flóra - Druhohory 2

16.06.2018 13:02
ZN č. 1908 Druhohory - jura. Ptakoještěr. 18

Rhamphorhynchus („zobákovitá čelist“) je vyhynulým rodem ramforynchoidního ptakoještěra, žijícího v období svrchní jury (asi před 151 až 148 miliony let) na území dnešního Německa. Jeho zkameněliny jsou známé ze svrchnojurských sedimentů bavorského Solnhofenu. Mohl se však vyskytovat také na území dnešní Tanzanie, Španělska a Anglie. Na rozdíl od pterodaktyloidů měl tento ptakoještěr dlouhý ocas, vyztužený ligamenty a zakončený výrazným „kormidlem“ v podobě kosočtverečného rozšíření konce ocasu. Jeho zobák byl prohnutý směrem nahoru a obsahoval množství jehličkovitých ostrých zubů, směrovaných dopředu. Pravděpodobně se živil zejména rybami a hmyzem. Většina exemplářů je velmi malých (v rozpětí křídel obvykle několik decimetrů), největší známý exemplář však dosahuje v rozpětí křídel 181 cm a délky těla 126 cm.

 
ZN č. 1909 Druhohory - jura. Stegosaurus. 19

Stegosaurus („zastřešený ještěr“) byl rod ptakopánvého dinosaura, který žil v období pozdní jury (asi před 150 miliony let). Jeho pojmenování znamená „střechovitý či zastřešený ještěr“, toto označení dostal podle plochých desek, menší měl na krku a větší na hřbetě a přední části ocasu. Stegosaurus byl největším zástupcem své čeledi, mohl dorůstat délky až kolem 9 metrů a vážit asi 4 až 5 tun. Běžně velké exempláře druhu S. stenops dosahovaly délky asi 6,5 metru a hmotnosti 3500 kg, u druhu S. ungulatus pak 7 metrů a 3800 kg. Měl malou lebku válcovitého tvaru, jeho mozek dosahoval velikosti mandarinky (nikoliv vlašského ořechu, jak se dříve často uvádělo). Velké stopy, objevené v roce 2009 v Asturii nasvědčují tomu, že mohli existovat ještě větší jedinci. Jelikož to byl býložravec, jeho zuby byly malé, tupé, listovitého tvaru. Na konci ocasu měl čtyři dlouhé trny. Zadní nohy byly dvakrát delší než přední.

 
     
ZN č. 1910 Druhohory - jura. Brontosaurus. 20

Brontosaurus („hřmotný ještěr“ či „hromový ještěr“) je druh sauropodního dinosaura. Žil v období svrchní jury, asi před 155-152 miliony let. Byl vědecky popsán roku 1879 americkým paleontologem O. C. Marshem na základě fosilie z Albany County ve Wyomingu. Po dlouhou dobu bylo toto rodové jméno považováno za vědecky neplatné. Již v roce 1903 si totiž paleontolog Elmer Riggs všiml, že druh Brontosaurus excelsus má nápadně mnoho anatomických znaků společných s druhem Apatosaurus ajax. Fosílie B. excelsus tedy přeřadil pod nový druh rodu Apatosaurus - A. excelsus. Dle pravidel vědeckého názvosloví totiž platí pouze první řádně publikované vědecké jméno, a tím byl v tomto případě Apatosaurus. Přesto mnoho lidí stále používalo již neplatné vědecké jméno. Průměrně velké exempláře druhu B. excelsus dorůstaly délky kolem 22 metrů a hmotnosti přes 15 tun. Existují však objevy izolovaných obřích obratlů příbuzných apatosaurů o více než metrové výšce, které nasvědčují existenci ještě podstatně větších jedinců. Je možné, že žili i brontosauři s délkou kolem 30 metrů a hmotností nad 40 tun, dokázat to ale mohou jen případné další objevy.

 
     

 

Pravěká fauna  a flóra - Úvod
6. část - Druhohory 1
8. část - Druhohory 3