Pravěká fauna a flóra - Prvohory 5

18.02.2017 13:07
ZN č. 1903 Prvohory - perm. Praplaz rodu Mochops. 13

Moschops byl mohutný býložravec, zhruba 2,7 metru dlouhý, v kohoutku byl vysoký 1,8 metru a vážil někdy až dvě tuny. Samci měli velmi zpevněnou lebku místy silnou až 10 cm, to asi proto aby mohli při soubojích o samice silně vrážet protivníkovi do hlavy. V silných čelistech měl nevelké špičáky a ploché stoličky. Měl mohutné do stran vybočené končetiny, přední delší než zadní. Předpokládá se, že srst ještě neměl. Fosilní nálezy pocházejí z Jižní Afriky.

   

 

ZN č. 1904 Prvohory - perm. Nadsaurus, ještěr. 14  (správně NAOSAURUS)

Edaphosaurus (Naosourus) primitivní plaz žijící v karbonu a permu. Je reprezentantem skupiny tzv. savcovitých plazů, z nichž později koncem triasu vznikli první savci. První karbonské druhy tohoto rodu byly malé, poslední permské, dosahovaly až přes 3 metry.  Žil v Evropě a Severní Americe, byl býložravý. Sudovitě utvářené, široké nemotorné tělo zakončené silným dlouhým ocasem nesly čtyři silné, nápadně od těla odstávající končetiny. Hlavu měl poměrně malou a čelisti byly vyzbrojeny poměrně řídkými zuby. Nejpodivuhodnější u něho byly protažené trnové výběžky hřbetních obratlů, z nichž vyrůstaly ještě krátké příčné výběžky. Tyto trnové výběžky dosahovaly pozoruhodné délky a byly za života zvířete pravděpodobně spojeny kůží.

   

 

Luděk Trejbal
Pravěká fauna  a flóra - Úvod
4. část - Prvohory 4
6. část - Druhohory 1