Pravěká fauna a flóra - Prvohory 4

08.01.2017 19:21
ZN č. 1900 Prvohory - karbon.  Praplaz - Edaphosaurus. 10

Edaphosaurus je rod vymřelého primitivního býložravého pelykosaura (třída Synapsida - skupina všech zvířat, která jsou příbuznější savcům než plazům). Žil v období konce karbonu a permu (mladší prvohory, asi před 300 miliony let). Jeho zvláštním znakem byla výrazná hřbetní plachta, sloužící zřejmě k termoregulaci. Tento poměrně velký (délka přes 3 metry) starobylý plaz je znám z fosilních nálezů v Texasu (USA) a také ze dvou míst v České republice (Nýřany v Plzeňské pánvi a na Moravě na haldě dolu Kukla (dříve Nosek), Oslavany, Rosicko-oslavanský revír).

     

 

ZN č. 1901 Prvohory - karbon. Lepidendrony. 11

LEPIDODENDRON sp.

Vymřelá prvohorní plavuňovitá rostlina. První rostliny této skupiny se objevily ve spodním devonu (snad v siluru), vrchol jejich rozvoje připadá na karbon (zhruba před 330 miliony lety) – tehdy dosahovaly rozměrů stromů. V permu došlo k jejich výraznému vymírání, do současnosti přežil jen nepatrný zlomek této dříve velmi bohaté skupiny a dnes se jedná jen o byliny. Rostly na bažinatých půdách, v močálech – vytvářely se z nich ložiska černého uhlí.  Prvohorní plavuně dosahovaly výšky 30–40 m, průměr kmene 1 až 2 m. Kmeny byly obvykle vidličnatě větvené, koruny široké, listy byly na kmeni uspořádány spirálovitě, po jejich opadnutí zůstaly na kmeni jizvy ve tvaru pravidelného kosočtverečného  polštářku. U nás jsou známy nálezy  pocházející z lokalit Kladno - Otvovice a Radnice o. Rokycany.

 

 

ZN č. 1902 Prvohory - karbon. Prapřesličky. 12

Většinou se jednalo o stromy s druhotným tloustnutím, které dosahovaly i výšek kolem 30 m a šíře kmene až 1 m v průměru. Uprostřed kmene byla zpravidla velká centrální dutina. Primitivnější typy měly ještě vidličnatě členěné listy, odvozenější jednoduché, uspořádané do přeslenu.  Ze dřeva těchto stromovitých přesliček vzniklo při vhodných podmínkách černé uhlí, i když se na jeho vzniku podílely i jiné rostliny.

 

 

Luděk Trejbal

Pravěká fauna  a flóra - Úvod
3. část - Prvohory 3
5. část - Prvohory 5