Pravěká fauna a flóra - Druhohory 1

03.07.2017 19:13
ZN č. 1905 Druhohory - trias. Placodus. 15

Placodus byl druhem plakodonta (triasového mořského plaza), typického pro svou čeleď. Byl nalezen v Německu a žil před 230 mil. lety. Na délku měřil asi 3 metry. Podobal se velké hrbaté ještěrce. Byl skutečně poset různými hrboly a destičkami, což je pro Plakodonty typické. Končetiny měl opatřené plovací blánou, ale kromě toho i další znaky na těle ukazují vodního živočicha. Hlava byla krátká se třemi typy zubů: vyčnívajícími řezáky v přední části tlamy, zaoblenými stoličkami po stranách a řadou šesti zploštělých stoliček na patře. To dovoluje předpokládat, že se na mělčinách živil měkkýši, které odtrhával ze skal a drtil čelistmi. Placodus a jeho příbuzní jsou mezi vodními plazy nejméně uzpůsobení k životu v moři. Mezi jeho blízké příbuzné patřil Henodus.

     

 

ZN č. 1906 Druhohory - trias. Ještěr s žirafím krkem. 16

Tanystropheus, také Procerosaurus v překladu dlouhý obratel, byl až 6 metrů dlouhý plaz. Výrazný je jeho dlouhý krk, delší než tělo a ocas dohromady. Krk je složen z 12 - 13 extrémně protáhlých obratlů. Fosilie byly nalezeny v Evropě, Středním Východě a Číně. Pohyboval se pravděpodobně na březích vodních ploch a živil se rybami.

     

 

ZN č. 1907 Druhohory - jura. Ryboještěr. 17

Ichthyosaurus ("rybí ještěr") je vyhynulým rodem mořského plaza.  Jeho fosilní pozůstatky byly objeveny na území dnešní Belgie, Velké Británie, Německa a Švýcarska. Je jedním z nejlépe prostudovaných rodů ichtyosaurů a celé skupině dal také název. Rodové jméno odkazuje na značnou podobnost tvaru těla tohoto pravěkého plaza s rybami. Byl poměrně malým zástupcem čeledi, jeho délka se pohybovala kolem 2 metrů. V Německu byly objeveny také kostřičky ještě nenarozených mláďat (ichtyosauři byli živorodí) a například také vzácné otisky obrysu těla. Díky tomu bylo zjištěno, že také na hřbetě měli tito výborní plavci hřbetní ploutev a na konci těla ocasní ploutev. Tito tvorové byli dravci, lovící především ryby a měkkýše. Spoléhali se přitom na svůj skvělý zrak a také dobrý sluch.

     

 

Pravěká fauna  a flóra - Úvod
5. část - Prvohory 5
7. část - Druhohory 2