Pracovní podmínky ve starých sirkárnách

22.10.2017 14:19

Pracovní podmínky jsou v každém století pro každého zaměstnance velmi důležité. Zná jistě nejen své povinnosti, ale i práva. Porovnejme je s podmínkami ve starých sirkárnách z období Rakouska-Uherska.
Jako příklad jsem zvolil statistické hlášení pro ministerstvo obchodu a průmyslu z roku 1870.
 

1870 - přehled pro pražskou oblast

Sirkárna

Majitel

Počet
zaměstnanců
muži-ženy-děti

Počet prac. dnů v roce

Denní pracovní doba

Kostelec n/L.

František Plaček

1 - 5 - 1

220

11h

Hořovice

Moriz  Neuburg

15 - 25 - 12

260

10h

Karlín

Eliška Beštová (vdova)

1 - 12 - 1

259

10h

Karlín 2

J. F. Hladík

3 - 8 -0

294

10h

Smíchov

A. M. Pollak

18 - 40 - 17

300

13h

Heřmanův Městec

Josef Jonáš

2 - 15 - 2

270

10h

 

Běžnou pracovní dobou bylo 10 hodin denně, nejdéle museli zaměstnanci pracovat ve smíchovské továrně, 13 hodin denně.
V obvodu pražské obchodní komory zaměstnanci opracovali během roku průměrně až 270 dnů včetně sobot.
Není překvapením, že nejvíce dnů museli zaměstnanci pracovat opět u A. M. Pollaka
Podle plánovacího kalendáře na rok 2017 je zhruba 250 pracovních dnů.
Dříve se pracovalo i v sobotu, tj. + 50 dní  (volné soboty jsou až od roku 1968). 
Pokud přičteme tedy i soboty, sami porovnejte počet pracovních dnů.

Přibližná denní mzda 40 - 80 kr. v závislosti na druhu vykonávané práce. Jako příklad poslouží údaje z hořovické sirkárny pana Moritze Neuburga. Každý den pobírali muži  50 kr. až 1 fl. (florin = zlatý), ženy od 30 do 80 kr. a děti 30 - 60 kr. Poměrně velké rozdíly byly u jednotlivých sirkáren  v míře dětské práce. Nejvíce dětí zaměstnával hořovický M. Neuburg a v Praze a na Smíchově A.M. Pollak.
To pravděpodobně souviselo s menším technickým vybavením a větším podílem ruční práce.
Všechny okolnosti, počet dětských pracovníků i délka pracovní doby, byli zdrojem vyšších zisků. Tak si mohl dovolit A. M. Pollak velkorysé dary na "dobročinné účely".

LuT
Zdroje:
Statistischer Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Prag für das Jahr 1870 erstattet an das  hohe k. k. Ministeriun, Prag
Internet - www.edejiny.cz/socialni-uroven-delnictva-na-poc20stol