Pozvánka na online výstavu ve Švýcarsku

21.05.2021 23:47

  Oficiální pozvánku k účasti, obdržel náš svaz od pořadatelů výstavy.

 

Vážený sběrateli, příteli

My, Swiss Match Museum, organizujeme online výstavu pro Phillumenists. Byl bych velmi rád, kdyby se zúčastnilo i několik sběratelů z vašeho klubu. Účast je zdarma. Všechny informace jsou k dispozici v angličtině, němčině a francouzštině na našich webových stránkách.

https://www.phillonex.com/index_en.html

S pozdravem ze Švýcarska

Orig.
Dear collector friend

We, the Swiss Match Museum, organize an online exhibition for the Phillumenists. I would be very happy if a few collectors from your club would also participate. Participation is free. All information is available in English, German and French on our website.

Za kvalitu překladu se omlouvám.

LuT