Porovnání kat. čísel katalogů filumenistických aršíků.

31.08.2019 18:18

Autor, František Ševčík, zaslal přehled s porovnání katalogových čísel dvou katalogů.

SEZNAMU 1975-1990 II. pozměněné vydání 12/1995"  a  "KATALOGU  ČS. FIL. ARŠÍKŮ 1953-2018" vydání 2019.

Přehled ke stažení  PDF.

LuT