Sběratelský zpravodaj

09.10.2018 14:41

Třetí zastavení historií filumenistických časopisů zůstává ještě v Praze. Mezi významné vydavatele patřili manželé Kodlovi. Jako ukázku zařazujeme Sběratelský zpravodaj č. 1-2 z roku 1956.

SBĚRATELSKÝ ZPRAVODAJ

Filumenistický časopis, připravovaný v 50. a 60. letech Jiřinou Kodlovou.

Vycházet začal původně v Plzni, kde se vydávání ujal kroužek (později odbor) sběratelů zápalkových nálepek ZK ROH Škodových závodů; v letech 1954-1955 vyšlo čtrnáct čísel v devíti sešitech. Poté, co se manželé Kodlovi přestěhovali do Prahy, ,přestěhoval” se i jejich časopis. Novým vydavatelem se stal klub sběratelů zápalkových nálepek, zájmový kroužek v Osvětové besedě Praha 1; v letech1956-1959 vyšlo jedenáct čísel v osmi sešitech. Spolu s ročníkem 1960 se změnil již potřetí vydavatel, kterým se stal filumenistický kroužek Ústředního kulturního domu dopravy a spojů v Praze; v letech 1960-1966 vyšlo celkem deset čísel Sběratelského zpravodaje.*

 

*Jindra, Jaromír. Filumenistická encyklopedie. České Budějovice, 2017.