Oheň do kapsy

29.12.2019 10:14

Na přelomu měsíců listopad a prosinec, vyšel článek o historii sirek v příloze Víkend Dnes č. 46.

Informaci zaslal sběratel p. Jindra Jelínek

Článek v PDF.