Oběžník ze Zálabí

24.05.2018 12:10

V tomto roce si připomínáme vznik celorepublikové organizace sběratelů. Jak to bylo před před vznikem ČFS? Dnes máte požnost přečíst si dvě ukázky časopisu ze začátku sběratelského kroužku okolo roku 1957 - 58. Oběžník sběratelů zápalkových nálepek při ZK ROH TIBA Zálabí ve Dvoře Královém n/L, vycházel nepravidelně jako příloha závodní časopisu "Budujeme Zálabí".

Ukázky poskytl pan Josef Lux.

Časopis ke stažení  1_PDF  a 2_PDF.

LuT