Oběžník z Ostravy

17.11.2018 12:33

    

Další, čtvrté zastavení nás zavede až do Ostravy.

Pod názvem KOVÁK filumenista vydával ZK ROH VŽKG a NHKG Ostrava společný oběžník odborů sběratelů zápalkových nálepek. Pod tímto názvem vyšla pouze dvě čísla, později došlo k přejmenování informačního zpravodaje na Severomoravského filumenistu. Na vydávání se podílely filumenistické kroužky Závodního klubu Revolučního odborového hnutí (dále jen ZK ROH) Vítkovických železáren Klementa Gottwalda a ZK ROH Nové Hutě Klementa Gottwalda. Na přípravě se podíleli Ing. Milan Taube a Jan Gottwald. *

LuT

*Jindra, Jaromír. Filumenistická encyklopedie. České Budějovice, 2017.

Ukázky zpravodaje Kovák a Severomoravský filumenista v PDF.