Novinky agentury RESI

06.12.2016 11:49

Sběratelé si mohou prohlednout nové ZN vydané agenturou RESI v druhé polovině roku 2016.

Aktualizované katalogy reklamních ZN vylepovaných na zápalky  a reprodukcí ZN historických sirkáren najdete v rubrice "Katalogy a publikace".

Nálepky si můžete zajistit přímo na adrese vydavatele nebo u svých oblastních zmocněnců.

Luděk Trejbal