Nové zprávy z Českých Budějovic

31.12.2018 00:53

Poslední zastávka na cestě po historických časopisech pro sběratele nálepek, je na jihu Čech, v Českých Budějovicích. Jistě by se našla další periodika pro sběratele, ale cílem nebyla inventarizace. Snažil jsem se zprostředkovat několik ukázek z bohaté publikační historie našeho sběratelského oboru.

LuT

 

"NAŠE ZPRÁVY

Filumenistický časopis vycházející jako čtvrtletník v Českých Budějovicích od roku 1965; jeho přímým pokračovatelem je dodnes vycházející měsíčník Jihočeský filumenista. Po odchodu Miroslava Dejmka a skupiny dalších sedmi sběratelů zápalkových nálepek z filumenistického kroužku při Klubu strojařů na sklonku roku 1964 (a následném utvořeni druhého českobudějovického klubu při Parku kultury a oddechu) přestal vycházet jim redigovaný informační bulletin „Zpravodaj". Českobudějovičtí sběratelé zápalkových nálepek pociťovali absenci vlastního periodika a tak v polovině roku 1965 začal vycházet v nově založeném kroužku při Parku kultury a oddechu nový časopis, nazvaný příznačně „Naše zprávy" (reprint tohoto prvního čísla vydal českobudějovický filumenistický klub v roce 2010 jako 9. přílohu časopisu Jihočeský filumenista, připomínající si 45. výročí od začátku vydávání časopisu); autorem obálky byl člen kroužku Josef Robotka. Třebaže pod první tři čísla se podepsal Ing. Václav Špírek, jejich skutečným redaktorem byl Miroslav Dejmek. Ten také převzal (ke své dosavadní funkci předsedy kroužku) vedeni časopisu formálně do svých rukou hned v následujícím roce 1966. Do konce roku 1971 připravil devatenáct čísel, z toho jich ale šestnáct již redigoval Jindra Jaromír (nemohl být oficiálně uváděn, protože teprve končil základní devítiletou školu a nastupoval na školu střední). Jindra proto oficiálně převzal časopis teprve v roce 1971; do konce roku připravil k vydání pět čísel a vypracoval také novou koncepci časopisu, předpokládající změnu některých rubrik, formátu (dosud užívaný formát A4 zmenšil na praktičtější A5), výběr, vyhledávání a řízení spolupracovníků a také změnu názvu. Od roku 1972 se ke čtenářům začal dostávat „Jihočeský filumenista', který je v současné době nejdéle vycházejícím periodikem sběratelů zápalkových nálepek v České republice.

Časopis Naše zprávy kladl důraz na seznamování sběratelů s historii sirkařství nejen u nás, ale také v zahraničí a přinášel nejrůznější rady začínajícím sběratelům; připomeňme, že českobudějovický filumenistický kroužek při PKO měl téměř devět desítek členů mladších 15 let! Od svého třetího čísla z roku 1965 začal otiskovat opravdovou filumenistickou kuriozitu - povídku na pokračování „Podívej se, nálepka" od Jaromíra Jindry. Ve filumenistické publicistice jsme se s něčím podobným nesetkali nikdy dříve, ale už ani později..." *

*Jindra, Jaromír. Filumenistická encyklopedie. České Budějovice, 2017.

Reprint Naše zprávy a Jihočeský filumenista 1965-1983 v  PDF. (62 MB)