Nové katalogy 2019

26.02.2019 22:20

První z nich je katalog filumenistických aršíků vydaných od roku 1953 do 2018, od autora Františka Ševčíka. Do katalogu jsou zařazeny všechny aršíky, které měl autor k dispozici. Další informace najdete v úvodu tohoto katalogu.

Druhý katalog je staršího data, zahrnuje zápalkové nálepky z 1. republiky pro domácí trh, od autora Jiřího Šperka z roku 2008. Pracovní verze textu pochází z jeho archivu. Pracovní skupina připravila původní text k vydání, katalog nebyl rozšířen o další motivy a varianty. Do katalogu byly zahrnuty reprodukce ZN, které se podařilo od sběratelů sehnat.

Katalogy lze získat u pana Jaroslava Čapského.

Ceny katalogů:

  • Katalog filumenistických aršíků vydaných od roku 1953 do 2018, autor František Ševčík
    - pro závazně objednáné  150,- Kč / 1 ks
    - volný prodej   170,- Kč / 1 ks
  • Katalog čsl. ZN  pro domácí trh 1918-45, autor Jiří Šperk
    - pro závazně objednáné  300,- Kč / 1 ks
    - volný prodej   350,- Kč / 1 ks