Nálepka nebo zálepka?

03.05.2021 20:28

    Občas se nejen ve sbírkách nálepek najde něco, co vypadá jako reklamní nálepka. Naposledy se touto skutečností zabývá pod nadpisem „Jsou to nálepky nebo nejsou?“,  Jihočeský filumenista 3-4/2021.
  Jelikož neexistuje soupis reklamních nálepek z období první republiky, a ještě v tomto období se používalo v hojném počtu zálepek k „zapečetění“ dopisů, je majitel takového „papírku“ na vážkách co drží v ruce. Zálepky byly většinou opatřeny perforací (zoubkování) jako dopisní známky, ale existují i bez zoubkování, s lepem i bez.
  Před nějakou dobou jsem získal „nálepku“ o rozměrech střihu 3,4 x 4,9 mm, s textem Kamna „Fenom“ hřejí jako láska, která je na rubu opatřena lepem. V případě kamen se jedná o americká stáložárná kamna.
  Uvedený tisk, nabízí možnost (pro sběratele zápalkových nálepek přijatelná), že tisk mohl být použit k nalepení na krabičky zápalek samotným prodejcem výrobku, nebo pro reklamní agenturu, která zajistila vylepení.
  Vracím se k tisku s názvem Kamna “Fenom“. Je na něm ještě doplňující text Jan Ziegloser Praha XII 1095, při úvaze, zda se nejedná o údaj, který by vedl k prodejci kamen, je možné nalézt na stránkách Wikipedie  následující: 
Jan Ziegloser Praha XII – Vinohrady, tiskař (nakladatel, uměl. grafik), narozen 18. června 1875 v Sušici a zemřel 26. ledna 1955.
  Při dalším pátrání jsem objevil, také na jeho zapojení do skupiny „Omladina“. Na stránkách věnovaných tomuto tématu se píše:
„Omladina“ byl v té době oblíbený název nejrůznějších organizací mládeže a jen v Praze jich existovalo hned několik. Existoval též velmi radikální časopis s názvem Omladina. Díky tomu byl jen název „omladina“ pro státní aparát podezřelý a česká okresní hejtmanství byla obeslána oběžníkem, který upozorňoval úředníky, aby spolky s takovým názvem sledovali. Domněnku o tajné organizaci podporovalo též to, že letáky byly vyráběny na množícím stroji, tzv. hektografu, což bylo v té době poměrně drahé zařízení, které navíc podléhalo státní kontrole a pořídit jej šlo jen se zvláštním policejním povolením. Tento nelegálně držený stroj byl pak skutečně objeven při domovní prohlídce Jana Zieglosera, jednoho z účastníků demonstrací. Při této prohlídce byl též zabaven Ziegloserův osobní deník, kde si zapisoval své postřehy z politického života pražské mládeže, kterou zde nazýval „omladinou“.
  Co se týká osoby Jana Zieglosera, nacházejí se rozpory v údajích o jeho místu narození, ale to není pro další pátrání po údajích z „nálepky“ důležité.
  Co týká Prahy XII, tak podle dobových map se jedná o Královské Vinohrady, číslo 1095 udává číslo popisné rohového domu ulic Řípská a Korunní třídy. Dále v Chytilově adresáři hl. m. Prahy lze upřesnit pod jménem Jana Zieglosera ulici Řípská 3. Zřejmě se jedná o adresu tiskárny, která tiskla více druhů reklamních tiskovin.
  Veškeré toto pátrání, ale nevede k ujasnění základní otázky, zda se jedná o nálepku nebo zálepku. Snad se časem podaří otázku vyřešit, neboť lze na internetu nalézt další tisky s uvedenou adresou. Řešení je snadné a zařadit to do škatulky „záhad a zajímavostí“ do případného zjištění dalších upřesňujících informací.

Jindřich Jelínek