Misijní sirky na říjnovém setkání.

11.10.2015 10:25
Říjnové setkaní sběratelů probíhalo jako obvykle v klidném prostředí pražské Menzy v Opletalově ulici.
Někteří sběratelé mají již stabilní místa a lze je najít na "svém místě" po paměti.
Přesto u jednoho stolku bylo možné se setkat s nečekaným hostem. Setkání navštívila diecézní ředitelka Papežských misijních děl, sestra Angelika a sběratelé se mohli seznámit s tzv. vydáním "Misijních sirek" včetně propagačních materiálů.
Informace publikovány v článku F.Krejčího "Zápalky pomáhají", Filumenie č. 2/2015 na straně 1 350.
Pro zájemce uvádíme další podrobnosti.