Kvíčerovská sirka 2019 pod záštitou Českého filumenistického svazu.

25.11.2019 20:51

    Z pověření VV ČFS jsem se dne 21. 11. 2019 účastnil vernisáže výstavy dětských výtvarných prací soutěže „Kvíčerovská sirka“. Již druhý ročník se konal v „Zeleném domečku„ v Polici nad Metují. Soutěž a výstavu pořádá Muzeum papírových modelů ve spolupráci s Klubem sběratelů Policka a s výraznou podporou Města Police nad Metují.
    Součástí vernisáže bylo vyhlášení výsledků a předání cen pro vítěze ve třech věkových kategoriích. K tomu filumenisté z KSP Pepík Máslo a Mirek Fulka s kamarády panem učitelem Milanem Košťálem a dokumentaristou Jardou Škopem vyhlašují i „Cenu klubu sběratelů Policka“ .  Tématem k tvorbě nálepek na krabičky se sirkami v letošním ročníku byla „Pouť v Polici nad Metují“. Hodnotící komise měla náročnou práci, protože se sešlo na 128 obrázků. K převzetí diplomů, věcných cen a vítězných prací se sešlo všech 10 oceněných v doprovodu jejich rodičů a výstavní síň zaplnili i další návštěvníci.  Vernisáže se zúčastnila bývalá starostka i současný starosta města. O zahájení výstavy a úvodní vystoupení jsem byl požádán ředitelem MPM. Jménem VV ČFS jsem poděkoval organizátorům, a hlavně mladým tvůrcům, kterým jsem jako ocenění předal po 4 souborech zápalkových nálepek jak domácích, tak exportních. Součástí mého vystoupení byla i informace, že ČFS přijímá nové členy a v těchto věkových kategoriích je roční členský příspěvek nulový. Vítězné návrhy se staly podkladem pro vydání „Pamětních zápalkových nálepek ČFS“. Jsou vyobrazeny ve Filumenii č. 4/2019 a na setkání v Praze 14. 12. bude zpravodaj i nálepky předány oblastním zmocněncům.
    Snahou VV ČFS bude popularizovat tvorbu grafických návrhů pro zápalkové nálepky žáky na základních školách v celé České republice. Pokud byste měli zájem výstavu navštívit v Polici nad Metují, tak máte možnost do 8. 12. 2019 v „Zeleném domečku „. Prohlídku je možné spojit s návštěvou nedalekého Muzea papírových modelů.
Jaroslav  Č a p s k ý 

Videozáznam z vernisáže

Reprodukce ZN najdete ve 4. č. Filumenie 2019. (6 DZ + 14 krabičkových nálepek)

LuT

Foto z vernisáže: