Komentář k předmluvě: Převodní tabulky ČS. EXPORTU – příloha Jihočeského filumenisty sv. 18

28.05.2014 16:10

Vážení sběratelé,

pokud odebíráte časopis Jihočeský filumenista, obdrželi jste spolu s posledním číslem také sv. 18 Filumenistické knihovničky s převodními tabulkami ČS. exportu po r. 1945, které zpracoval Jaroslav Burger a které monitorují změny v přečíslování nálepek podle 1. dílu nového katalogu vydaného Ing. Jiřím Kučerou a Ing. Janem Homolkou. Jaroslav Burger dal tyto tabulky nezištně k dispozici ostatním sběratelům prostřednictvím časopisu a je nutné vyzdvihnout jeho záslužný počin, který jistě pomůže sběratelům v nastálém chaosu nového číslování.

Úvodní předmluvu k převodním tabulkám sestavil p. Jaromír Jindra a já bych zde rád uvedl na správnou míru slova z této předmluvy, adresovaná na výkonný výbor Českého filumenistického svazu a která navozují dojem, že takto zpracovaný katalog je požadavkem vedení ČFS.

Po autorech nového katalogu nebylo vedením ČFS požadováno jeho zásadní přepracování a s tím související změna katalogových čísel, tzn. přečíslování. Původně měl být nový katalog vydán pod hlavičkou ČFS, ale na zásadních bodech, týkajících se zejména maximálního zachování původních katalogových čísel se nebylo možné s jeho autory dohodnout a tak po několika společných jednáních výbor ČFS ukončil spolupráci a také upustil od případného financování jeho vydání.

Katalog je tedy ryze soukromý počin jeho autorů, bez jakýchkoliv požadavků, omezení nebo snad ovlivnění jeho uspořádání a obsahu výkonným výborem Českého filumenistického svazu.

Podrobnější zdůvodnění, proč ČFS upustil od spolupráce na novém katalogu ČS. exportu po r. 1945, bylo dostatečně jasně vysvětleno ve Filumenii č.3 a 4/2013.