„Kdo ví – odpoví„ AKTUALIZOVÁNO

21.06.2020 09:15

Nálepka byla používána krátce po okupaci Polska Hitlerovským Německem.
Název "Generalgouvernemet" se používal v Polsku, jako u nás po okupaci k označení státního celku: "Protektorát Čechy a Morava"

František Neubauer

Wikipedia uvádí:
Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete, byla německá okupační zóna stanovená po invazi do Polska, Slovenska a Sovětského svazu v roce 1939, na počátku druhé světové války.
Další info
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1ln%C3%AD_gouvernement

Ukázku nálepky s krabičkou zaslal Jiří Riedl:

 

POLSKI MONOPOL ZAPAŁCZANY

Další pátrání po zařazení Polské zápalkové nálepky nám posílá člen ČFS z oblasti č. 32 pan Jindřich Lněnička. Ve s zaslalvé sbírce nalezl v období koronavirové aktivity nálepku ještě s dřevěným okolkem, na které je černý přetisk v němčině.
Obrací se na sběratelé, zejména Polských nálepek, kteří by pomohli s obdobím, kdy tato nálepka byla vydána a kam by ji zařadili. Není si jist s její katalogizací.
Děkuje za pomoc.
Jaroslav Čapský