Karlovarský zpravodaj

25.12.2018 16:38

Sedmé zastavení na cestě historií filumenistických časopisů, nás zavede do západních Čech, do Karlových Varů. Zde pro potřeby sběratelů vycházel Karlovarský filumenistický zpravodaj.

    Filumenistický časopis, který - jak už název napovídá - vycházel v Karlových Varech. V čele redakce stál od vzniku v roce 1965 až do ukončeni vydáváni v roce 1986 Ing. Jaroslav Řehůřek (důstojník z povoláni, působící řadu let u posádkového velitelství v Písku, kde se také KFZ tiskl). Tento časopis se specializoval na informace o novinkách zápalkových nálepek nejrůznějších zemi, především Holandska, Maďarska, Německé spolkové republiky, Polska a Sovětského svazu. Jako vyjímatelné přílohy vycházely katalogové přehledy o zahraničních nálepkách, které byly ve své době mezi československými filumenisty velmi oblíbené (Německá spolková republika, Švýcarsko, Holandsko, Japonsko, Sovětský svaz, Čina, aj.).

    V letech 1979-1984 (čísla 145-204, dohromady 308 stran, nepočítáme-li přílohy Archivy hovoří) připravoval základní obsah časopisu Jindra Jaromír, zatímco vedoucí redaktor Ing. Jaroslav Řehůřek se soustředil na vyjímatelné přílohy, věnované seznamům zahraničních zápalkových nálepek.

Časopis přestal vycházet v roce 1986 po ukončeni 22. ročníku a vydáni 219. čísla.

    Redakce Karlovarského filumenistického zpravodaje připravovala rovněž samostatné katalogy především zápalkových nálepek Sovětského svazu a konkrétních ruských sirkáren (např. Tallinn, Gamardžveba), jejichž autorem byl převážně Hejl Jiří.*

*Jindra, Jaromír. Filumenistická encyklopedie. České Budějovice, 2017.

LuT

Ukázky KFZ v PDF.