KAREL KRNKA – Vynálezce, zbrojíř a sirkař

26.02.2021 18:09

    Název jsem si vypůjčil z článku pánů Jana a Tomáše Jelínkových publikovaný ve Filumenistických novinách v roce 2004. Informace o jeho sirkařské kariéře se pak hojně objevují v dalších periodikách. Například v časopisech Filumenie, Jihočeský filumenista. Další údaje najdeme o tomto všestranném podnikateli v dalších publikacích. Pravda, většinou se věnují jeho sirkařskému období. Na internetu najdeme webové stránky Spolku Sylvestr Krnka, z. s. Spolek sleduje především činnost jeho otce s důrazem na zbrojní vynálezy a výrobu s tím spojenou. O tomto období si můžete přečíst příspěvek člena spolku, Ing. Vladimíra Dyndy.
Skóre obrazně pro nás filumenisty, vyrovnal ve svém článku Milan Tomášek a představil jeho osobu v jiném světle, než jak byl dosud vnímán. Zbrojařské výrobě byla věnována i nálepka z roku 1968.
Milan Tomášek, LuT