Jiří Šperk - nekrolog

27.05.2014 16:05
Vrcholné jaro …. jedno z nejhezčích ročních období, kdy louky jsou poseté pestrobarevnýmí květinami, kdy hřejivé paprsky slunce podporují nově vznikající život, kdy vše se zdá krásné a optimistické…
I takovéto hezké období však někdy zastíní mrak smutku. Takovým smutným dnem se stal 24.květen 2014, kdy se ve věku nedožitých 85 let vydal na cestu, ze které již není návratu, emeritní předseda ČFS pan Jiří Šperk.
Jiří Šperk (nar. 4.10.1929) již od útlého mládí propadl vášni sběratelství: nejdříve sbíral zápalkové krabičky, posléze pak zápalkové nálepky. Intenzivní zájem o filumenii způsobil, že v šedesátých letech byl jedním z těch, kteří stáli u zrodu zájmového sdružení sběratelů zápalkových nálepek – Českého filumenistického svazu. Byl dlouholetým funkcionářem ČFS, v různých volebních obdobích byl několikrát předsedou ČFS či jeho místopředsedou.
Řadu let byl i šéfredaktorem časopisu Filumenie. Tomuto periodiku zůstal věrný i poté, co ukončil své funkcionářské aktivity. Ve svých odborných statích se věnoval historii českého (a nejen českého) sirkařství, pomáhal odstraňovat bílá místa ve znalostech o českých sirkárnách i sirkařích a podněcoval tím mnohé z nás k pátrání a shromažďování poznatků o historii sirkařství. Jeho články přinášely filumenistům poučení i zajímavé informace.
Jedním z významných počinů pana Jiřího Šperka bylo vytvoření jednotného, velmi propracovaného a přehledného systému katalogizace československých resp. českých zápalkových nálepek. Tento systém, nemající ve světě obdoby, je používán i v dnešní době, kdy klasické nálepky byly nahrazeny kartonovými obaly.
Pro své nekompromisní názory měl v řadách sběratelů nejen své příznivce, ale také kritiky. Budeme-li však objektivně hodnotit práci pana Šperka, musíme konstatovat, že pozitiva výrazně převažují. Jeho zásluhy o rozvoj české filumenie jsou neoddiskutovatelné a teprve čas ocení jeho práci.
Odchod J.Šperka je pro sběratele výraznou ztrátou. Zachovejme mu světlou vzpomínku.
VV ČFS