Grafikal 2

28.11.2019 11:30

Sberatel, pan Staislav Kára,  zaslal aktualizovaný soupis zápalkových nálepek a přidal ještě album ZN.

Tím získají sběratelé detailní představu o tvorbě paní Lucie Roušalové.

Aktualizovaný soupis ZN.

Album ZN Grafikal.

LuT