Filumenistický čtvrtletník F65 a F66

16.12.2018 10:49

    Naše kroky míří z Moravy na východ Čech. Dalším časopisem byl krajský filumenistický čtvrtletník F65 a F66, který vydával Filumenistický poradní sbor při n. p. Sběrné suroviny v Hradci Králové v letech 1965 a 1966.

    Zpravodaj měl charakter krajského informačního bulletinu, odebírali ho však sběratelé z celé republiky. Díky vedoucímu redaktorovi ing. Zbyňku Fišerovi měl velmi vysokou odbornou i grafickou úroveň. Celkem vyšlo osm čísel. Časopis ukončil vydáváni v souvislosti se vznikem celostátního zpravodaje Filumenie v roce 1967. *

*Jindra, Jaromír. Filumenistická encyklopedie. České Budějovice, 2017.

LuT

 

Ukázky čtvrtletníku v PDF.