Filumenistické zprávy v roce 1949

01.09.2018 18:34

Při příležitosti 50. výročí našeho svazu, budeme uveřejňovat ukázky časopisů z období před vznikem celosvazového časopisu FILUMENIE. První ukázku jste si mohli přečíst již v článku Oběžník ze Zálabí. Dnešní pochází z "pera" pana Stanislava Šmelhause. Svůj zpravodaj nazval "Dopis Šmelhausovy filumenistické informační služby, Praha."; uveřejňujeme únorové, březnové a dubnové číslo z roku 1949.

Ukázka v PDF.


LuT

ŠMELHAUS STANISLAV
Pražský sběratel, iniciátor prvního pokusu o vytvoření jednotné organizace československých filumenistů v roce 1948. Vydal mj. tři čísla vůbec prvního filumenistického zpravodaje u nás, nazvaného "Dopis čs. filumenistům". Díky jeho iniciativě se v následujícím roce, začali scházet pražští filumenisté a tyto jejich schůzky pokračovaly až do roku 1951. *

* Jindra, Jaromír. Filumenistická encyklopedie. České Budějovice, 2017.