Filumenistické aršíky pro všechny zájemce

11.10.2020 00:30

Na webových stránkách ČFS jsme dne 26. 6. 2020 v článku ARŠÍKY zveřejnili informaci, že VV ČFS o připravované „Aršíkové službě“. Přílohou jsou formuláře pro registraci k odběru aršíků.

VV ČFS tímto informuje všechny sběratele, že možnost registrace k odběru aršíků platí pro všechny zájemce bez ohledu na to, zda zájemce je nebo není členem ČFS.  

Zájemce, který není členem ČFS uvede v přihlášce k odběru v kolonce členské číslo ČFS např. „nejsem členem ČFS.“  Vyplněnou přihlášku je možno zaslat i na níže uvedený e-mail.

Část sběratelů již na výzvu reagovala a k odběrům se registrovala. Všem registrovaným sběratelům se bude VV ČFS snažit zajistit nově vydávané aršíky ve spolupráci s jejich vydavateli.  Z aršíků vydaných ČFS v letech 2018 – 2020 nabízíme do vyčerpání zásob doplnění následujících katalogových čísel: 549 a), 549b), 555, 556, 561 (dvě varianty I, II), 562, 563, 564, 565, 566.

Aršíky jiných vydavatelů (z let 2019 a 2020) č. 554, 557, 558, 559, 567 plánujeme zajistit dle zájmu, po kompletaci všech doručených registrací.  

V současné době je zpracován seznam dosud vydaných filumenistických aršíků v období 2019 - 2020, který volně navazuje na vydaný Katalog filumenistických aršíků 1953 – 2018.  Jako doprovodná část tohoto seznamu jsou i výlepní listy, vše volně ke stažení na našich webových stránkách.

Pavel Filipi

tel.: 602 592972; e-mail: filipi.filumenie@gmail.com

Další informace najdete na stránce ARŠÍKY