Druhý ročník Kvíčerovské sirky vyhlášen.

23.04.2019 17:54

V sobotu 30. března 2019 se v nádherném objektu Základní umělecké školy v Polici nad Metují uskutečnilo Sympózium sběratelů a výtvarníků na téma: Dětská kresba na zápalkových nálepkách. Setkání sběratelů v 10 hodin zahájil ředitel ZUŠ, přivítal účastníky a hosty v čele se starostou města Police nad Metují. Program byl doprovázen hudebními vystoupeními žáků. Součástí byla i poutavá vernisáž výtvarných prací žáků místních škol. Sympozium inicioval Klub sběratelů zápalkových nálepek Poličko pod vedením pana Pepy Másla a Muzeum papírových modelů Police nad Metují. Byl promítnut film o výrobě zápalkových nálepek ze sirkárny v nedalekém Polsku. Z pověření VV ČFS vystoupil na sympoziu jeho člen, pan Jaroslav Čapský. Jeho tématem byla popularizace sběratelství zápalkových nálepek a zájem ČFS na spolupráci s cílem rozšíření tematických soutěží mladých žáků v celostátním rozsahu. Na setkání došlo k vyhlášení 2. ročníku Kvíčerovské sirky. Zadané téma bude vyhodnoceno v září 2019.  Prvé tři vítězné práce budou předlohou k vydání zápalkových nálepek ČFS. Celý program profesionálně uváděla bývalá starostka, která velmi úspěšně pomáhá rozvoji klubové činnosti v Polici nad Metují. Klub vydal při této příležitosti upomínkový aršík.

Videozáznam si můžete prohládnout zde  https://youtu.be/MNhN_M_JWfM

Jaroslav Čapský