Členský příspěvek na r. 2021 II.

12.01.2021 15:21

    Ač se to nezdá, tak první týden roku 2021 je již za námi. Všem našim členům, kteří již uhradili svůj členský příspěvek, bych chtěl tímto poděkovat za jeho včasnou úhradu. Vybrána je prakticky většina, zbývá již jen pár opozdilců. Těm, co ještě neprovedli úhradu připomínám, že mohou zaplatit na svazové číslo účtu 125745399/0800 s uvedením variabilního symbolu, jako složeniny čísla oblasti a členského čísla (např. 314321) nebo prostřednictvím svazového zmocněnce.

Výše členského příspěvku pro r. 2021: člen ČFS do 70 let 300,-Kč/rok, člen ČFS od 70 let 200,-Kč/rok.

    Musím také všechny opozdilce upozornit, že příspěvek je nutné uhradit nejpozději do konce února 2021, kdy se objednává tisk zpravodaje Filumenie. V případně nezaplacení členského příspěvku není na zpravodaj nárok a VV ČFS nebude objednávat žádné výtisky do zásoby!

Martin Frantes, předseda ČFS