Členská schůze ČFS.

30.08.2021 10:56

V souladu se zákonem o registrovaných spolcích a s v souladu se stanovami ČFS se po setkání sběratelů v Pardubicích dne 11. 9. 2021 uskuteční řádná členská schůze ČFS. Cílem je seznámit delegáty se zprávou o hospodaření a aktuálním stavu ČFS v r. 2021 a výhled do dalšího období.

    Právo účastnit se členské schůze má každý člen svazu. Pro výběr delegátů s hlasovacím právem stanovil VV ČFS klíč k účasti na této malé konferenci cca 1:35, tj. 1 člen za svazovou oblast. Každý člen může nominovat sebe, svého kolegu nebo svého oblastního zmocněnce, u kterého se předpokládá jeho účast i kdyby zmocněnec nebyl delegátem s hlasovacím právem.

    Výzva k podávání návrhů na delegáty schůze byla zveřejněna ve Filumenii č.1/2021. Pokud jste nějaké návrhy ze své oblasti obdrželi, prosím tedy o jejich vyhodnocení a zaslání vybraného jména / jmen na můj nebo svazový e-mail do 20. 8. 2021. Následně bude všem nominovaným delegátům rozeslána oficiální pozvánka.

Martin Frantes, předseda ČFS