Český filumenistický svaz

15.12.2015 15:49

obdržel, u příležitosti 50 let Klubu sběratelů kuriozit, čestné uznání za dlouholetou partnerskou spolupráci.

Dne 5. 12. 2015 se zúčastnil pan Petr Prchal jako delegovaný zástupce ČFS slavnostní konference k 50-ti letům činnosti Klubu sběratelů kuriozit, která se konala v Praze v konferenčním sále Masarykovy koleje.

Téměř na den přesně před padesáti lety 3. 12. 1965, proběhla ustavující schůze, která dala i název tomuto klubu. Hrstka pražských sběratelů, kteří navštěvovali kulturní dům Chmelnice na Praze 3, se domluvilo, že po vzoru jiných podobných organizací u nás i ve světě ustaví klub sdružující sběratele nejrůznějších oborů. Již v srpnu téhož roku vznikl přípravný výbor a s podporou OKD Praha 3 se mohla uskutečnit ustavující schůze, na níž byli přijaty i podmínky členství a první stanovy pro prvních 218 zakládajících členů. Klub se rychle rozrůstal a rovněž rychle začal vyvíjet i svou činnost. Už v lednu 1966 proběhla Na Chmelnici první výměnná burza, současně vyšel i první občasník a v červnu první adresář. V těchto dřevních dobách organizovaného sběratelství se na burzách všechny sběratelské předměty pouze vyměňovaly a nesměly se prodávat.

Klub se velmi rychle rozšiřoval, až v osmdesátých letech dosáhl počtu 5 000 členů. V té době se stal výběrovou organizací a na členství se čekalo třeba i několik let. S rostoucím počtem sběratelů vznikaly i speciální sekce, vyvíjející samostatnou činnost v rámci klubu. Připomeňme, že v rámci KSK figuroval dlouho i odbor filumenie, než se definitivně vyčlenil. Klub, který se rychle rozvíjí, organizuje různé burzy a výstavy. Zabývá se i ediční činností a vydává adresáře, časopisy, odborné publikace a suvenýry. Pro své členy sestavuje žebříčky největších a pozoruhodných sbírek, zúčastňuje se různých veřejných akcí, např. prezentace v médiích apod. V době před rokem 1989 pracoval klub vždy pod patronací některých zastřešujících kulturních institucí (OKD Praha 3, Ústřední kulturní dům armády Praha 6, Ústřední kulturní dům železničářů Praha 2). Dnes má KSK deset hlavních sekcí a členská základna čítá 700 členů.

Výroční členskou konferenci zahájil její dlouholetý předseda Ladislav Likler, představil hosty a sponzory a krátce pohovořil o historii klubu. Ve slavnostní části byli odměněni sběratelé, kteří pro klub pracovali v minulosti, i ti, kteří pracují pro klub dnes. V neposlední řadě ocenění získali i ti, kteří vytvořili mimořádné sbírky ve světovém měřítku a kteří klub významně podporují a zviditelňují. Mezi nimi bylo i čtrnáct dosud žijících zakládajících členů. Diplomem byla oceněna i dlouholetá příkladná spolupráce mezi KSK a Českým filumenistickým svazem. Diplom bude uložen v archivu ČFS. Na závěr celé akce se stávající předseda rozloučil s účastníky konference s konstatováním, že již nebude v příštích volbách reflektovat na žádné funkce klubu. Popřál všechno nejlepší svým nástupcům a pozval všechny přítomné k závěrečnému rautu.