Čárový kód v našich sbírkách

12.11.2016 12:04

    Kde jsou ty časy, kdy si sběratelé mohli vybrat, zda budou sbírat zápalkové nálepky na krabičky, balíčky nebo na bedny. S rozvojem informačních technologií se objevuje na výrobcích čárový kód, který umožňuje rychlou evidenci nejen skladových zásob, ale stává se nepostradatelný pro logistiku jednotlivých společností. Tím mizí velká část sběratelského materiálu a je nahrazena štítky s čárovým kódem.
    Patent na čárový kód byl poprvé udělen v roce 1949. V současné době je definováno přibližně 200 různých standardů čárových kódů.
Jedním z nich je  EAN (European Article Number),  pravděpodobně nejčastější čárový kód vůbec.
Tyto štítky s textem a čárovým kódem se staly celkem pochopitelně předmětem zájmu sběratelů.
    Zájemci o tento druh sběr.materiálu si mohou porovnat své sbírky s následujícími soupisy samolepek a reprodukcemi na balíčky, balíky a kartony.
Jako první si můžete prohlednout soupis a reprodukce - Samolepky na balíčky 2008 - 2011. Další budou následovat.
Připomínky a náměty adresujte panu  I. Šeberlemu, e-mail: ivo.seberle@seznam.cz