17. členská konference ČFS

25.08.2020 21:04

Uplynuly čtyři roky a je tu další konference našeho svazu. Jednání delegátů umožní bilancovat minulé období a zvážit další podněty pro činnost v příštích letech.

 

Prezence delegátů od 10:00 hod., zahájeni jednáni v 11:00 hod.

Organizace setkání:

08:00 – 10:45 - setkání sběratelů s využitím hlavního sálu restaurace
10:45 – 11:00 – uvolnění sálu (při příchodu do Pivovarky, po levé straně) pro potřeby konference
11:00 – 15:00 –  setkání sběratelů bude pokračovat v ostatních prostorách restaurace, které jim budou plně k dispozici (prostor výčepu, malý sál, venkovní zahrádka)
10:00 – 11:00 - prezence delegátů konference
11:00 – cca 15:00 - 17. shromáždění delegátů ČFS

Pokud máte jakoukoliv připomínku nebo podnět k další činnosti ČFS a jste jeho členem, předejte ji delegátovi ve vaší oblasti k jejímu přednesení a následnému projednání konferencí.

 

Program jednání:
1. Zahájeni konference
2. Procedurální otázky
3. Zpráva o činnosti VV ČFS za uplynulé období od členské konference v roce 2016
4. Zpráva o hospodaření za uplynulé čtyřleté období
5. Stanovisko revizní skupiny
6. Příspěvky delegátů, diskuse, náměty a návrhy pro návrhovou komisi
  a) návrh na změnu stanov
  b) návrh změny členského příspěvku na rok 2021
  c) rozbor stavu členské základny, práce oblastního zmocněnce
7. Přestávka
8. Zpráva mandátové komise
9. Volby VV ČFS a RS
10. Přijetí usnesení
11 . Závěr konference

Pozvánka ve formátu  PDF

Seznam delegátů v PDF