13. DÍL VÍDEŇSKÉHO SOLA

09.04.2016 12:25

    Jedním z největších sběratelů zápalkových nálepek druhé poloviny minulého století, byl zcela určitě Rakušan Franz Kitzhofer, dlouholetý zaměstnanec vídeňské společnosti SOLO. Kromě sbírání ZN celého světa a historických krabiček, se intenzivně věnoval historii výroby zápalek včetně chronologie ochranných známek a následně pak vylepovaných zápalkových nálepek. Jako svůj odkaz zanechal mj. katalog vídeňského SOLA ve 13 svazcích. Třináctý svazek několikrát přepracoval a doplňoval, v jeho konečné podobě však svazek nikdy vydán nebyl. Je v něm zahrnuto období, kdy sirkárny vídeňského SOLA v různých zemích Rakousko-Uherské monarchie vylepovaly nálepky bez označení sirkárny, a to v různých jazycích (maďarština, polština, němčina, čeština). Právě u nich většinou sběratelé tápají, kam je zařadit. V souboru jsou zařazeny i nálepky s označením „Made in Bohemia“ – Motor Bus, The Negro Boy, Dick Turpin, J.B.S. a HCH Paraffin Matches.
    Soubor překvapivě obsahuje série, které jsou obvykle zařazovány do Třešti, Opavy, Postřelmova, Sušice či Lince. Dle vyjádření Franze Kitzhofera patří ale určitě do SOLA, neboť pro zajištění exportních zakázek mohly být vylepovány v kterékoliv sirkárně SOLA. Třináctý díl začíná sériemi cirkusů „Made in Austria“. Na konci je uveden obsah včetně rozměrů ZN a jejich barev.
Vladimír Steiner
steinervladimir@seznam.cz

Poznámka VV ČFS:
    Pokud sběratelé projeví dostatečný zájem o tento 45 stránkový materiál, pak autor tohoto příspěvku poskytne nátiskové listy filumenistickému svazu a pomůže s finální úpravou. Tak by se mohla narodit zajímavá publikace. Rádi bychom znali, jak velký bude zájem, tak nám dejte vědět.

Pište na dresu:
Český filumenistický svaz
Lužická 1075, 250 82 Úvaly
e-mail: ceskafilumenie@email.cz

Děkujeme VV ČFS